Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PVEP ghi nhận hơn 14 nghìn tỷ doanh thu trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng, PVEP đã khai thác 1,78 triệu tấn quy dầu, vượt 6% kế hoạch 6 tháng và bằng 53% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác trong nước và ngoài nước đạt 109% và 133% kế hoạch. Khai thác khí đạt 493 triệu m3, thực hiện 96% kế hoạch.

Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 14.350 tỷ đồng, tương đương 144% kế hoạch nửa đầu năm và lợi nhuận sau thuế ở mức 2.010 tỷ đồng.

Trong 6 tháng, PVEP đã khai thác 1,78 triệu tấn quy dầu, vượt 6% kế hoạch 6 tháng và bằng 53% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác trong nước và ngoài nước đạt 109% và 133% kế hoạch. Khai thác khí đạt 493 triệu m3, thực hiện 96% kế hoạch. 

Ước tính chi phí vốn CAPEX ở mức 490 tỷ đồng và chi phí hoạt động OPEX ước đạt 140 tỷ đồng. Đồng thời, PVEP tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, tái cơ cấu danh mục đầu tư, thúc đẩy công tác chuyển nhượng dự án không còn hiệu quả

Sự kiện nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm là Mỏ Sư Tử Trắng Lô 15-1 giai đoạn 2A đã đón nhận dòng khí đầu tiên vào ngày 18/6, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Theo PVEP, dự án Mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2A có chi phí thấp hơn dự kiến, kết quả khả quan hơn mong đợi. PVEP cho rằng đây sẽ là tiền đề quan trọng cho công ty và các đối tác trong việc lên kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo, giúp tăng hiệu quả của các bên tham gia.

Năm 2021, PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng khoảng 0,67 triệu tấn quy dầu, sản lượng khai thác đạt 3,37 triệu tấn quy dầu. Ngoài ra, trong năm nay PVEP sẽ đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới.

Hiện nay, PVEP đang triển khai 35 dự án dầu khí (gồm 29 dự án trong nước, 6 dự án nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản; đồng thời, đảm nhận điều hành thuê 2 dự án và vận hành mỏ Sông Đốc theo cơ chế phi lợi nhuận.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: