Sự kiện hot
3 năm trước

PVEP thay đổi lãnh đạo chủ chốt

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tổng Công ty vào ngày 24/5.

Được biết, Ông Trần Hồng Nam thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) để giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc PVEP còn ông Trần Quốc Việt thôi giữ chức Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐTV PVEP.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam. (Nguồn: pvn.vn)

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam. (Nguồn: pvn.vn)

Về tân Tổng Giám đốc Trần Hồng Nam, ông sinh năm 1977, trình độ chuyên môn kỹ sư và tiến sỹ chuyên ngành dầu khí. Năm 2009, ông Nam từng giữ vai trò là Phó Giám đốc sau đó là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc tại công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển đông POC).

Còn tân Chủ tịch Trần Quốc Việt sinh năm 1963, trình độ chuyên môn bao gồm thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh và tiến sỹ khoa học chuyên ngành quản lý kinh tế. Ông Việt đã có 17 năm công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro. Từ tháng 6/2003, ông về công tác tại Ban Kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Năm 2006, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư PVN và được đề bạt giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch vào tháng 8/2009.

Về tình hinh kinh doanh 4 tháng đầu năm tại PVEP, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch tháng; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 627 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch tháng.

Sản lượng khai thác trong tháng 4 của PVEP đạt 0,3 triệu tấn quy dầu, bằng 111% kế hoạch tháng.  Trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, bằng 115% kế hoạch; sản lượng khí xuất bán đạt 90 triệu m3, bằng 102% kế hoạch. 

Tính chung 4 tháng, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 1,2 triệu tấn quy dầu, đạt 105% kế hoạch 4 tháng. Lũy kế tháng 4 đầu năm 2021, tổng doanh thu của PVEP đạt hơn 8.800 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch tháng; nộp NSNN gần 2.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4 tháng đến 43%.

PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng trong năm 2021 khoảng 0,67 triệu tấn quy dầu, sản lượng khai thác đạt 3,37 triệu tấn quy dầu; phấn đầu nộp NSNN khoảng 4.485 tỷ đồng. Đồng thời, PVEP sẽ đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới.

Như vậy, sau 4 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã khai thác được gần 45% kế hoạch quy dầu năm và nộp ngân sách nhà nước đạt 51% kế hoạch.

Đối với các hoạt động phát triển khai thác trọng điểm, trong tháng 4, PVEP đã bắt đầu triển khai khoan giếng ST-7P thuộc Dự án mỏ Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 6/2021. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP trong năm 2021. 

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: