Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PVFI: Vốn chủ sở hữu âm 174 tỉ đồng

Công ty đầu tư tài chính của PVN vào giai đoạn 2015 – 2018 công ty liên tục thua lỗ, đặc biệt năm 2016 lỗ gần 94 tỉ đồng. Năm 2019 dù có lãi nhưng con số chỉ hơn 70 triệu đồng.

CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) đã công bố báo cáo tài chính quí II/2020. Dù là đơn vị duy nhất đại diện cho cán bộ nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện đầu tư vào các dự án, các công ty cổ phần nhưng quí II PVFI không có doanh thu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoản chi phí quản lí doanh nghiệp gần 1,9 tỉ đồng nhưng nhờ khoản hoàn nhập làm chi phí tài chính âm 1,6 tỉ đồng nên công ty chỉ còn lỗ chưa tới 26 triệu đồng.

PVFI gần như không phát sinh doanh thu từ năm 2015 đến hết quí II/2020. Năm phát sinh doanh thu lớn nhất là 2015 nhưng cũng chỉ chưa đến 12 triệu đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PVFI là 310 tỉ đồng. Khoản chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong đó, PVFI có 205 tỉ đồng chứng khoán kinh doanh hết quí II và đã phải trích lập tới 198 tỉ đồng dự phòng giảm giá.

Bên cạnh đó, PVFI cũng có gần 216 tỉ đồng đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn và hơn 15 tỉ tiền, tương đương tiền. Do doanh nghiệp không công bố bản thuyết minh nên không rõ từng khoản đầu tư vào chứng khoán của công ty.

Không chỉ trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán mà PVFI cũng phải trích tới gần 181 tỉ đồng dự phòng phải thu khó đòi cho tổng 214 tỉ đồng phải thu ngắn hạn.

Thành lập vào thời kì khủng khoản tài chính năm 2007, PVFI có chức năng đầu tư tài chính do PVN nắm 35% vốn và có vốn điều lệ 300 tỉ đồng.Tuy nhiên, tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty âm 174 tỉ đồng do khoản lỗ luỹ kế 477 tỉ đồng. Ngoài ra, vốn lưu động tại ngày 30/6 của PVFI âm 174 tỉ đồng

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: