Sự kiện hot
3 năm trước

PVT: Vượt 75,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2020

Luỹ kế cả năm 2020, PVTrans đạt 7.458 tỷ đồng doanh thu thuần, 613 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 4% và 7% so với năm 2019. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 11% còn 613 tỷ đồng.

PVT: Vượt 75,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2020 - Ảnh 1

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.207 tỷ đồng, 310 lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14% và 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Dù lãi gộp giảm nhẹ so với cùng kỳ với việc ghi nhận thêm thu nhập từ phí lưu tàu và hoàn nhập một số khoản dự phòng giúp lợi nhuận của tổng công ty tăng 32%.

Luỹ kế cả năm 2020, PVTrans đạt 7.458 tỷ đồng doanh thu thuần, 613 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 4% và 7% so với năm 2019. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 11% còn 613 tỷ đồng.

PVTrans cho biết dưới tác động của dịch COVID-19 và giá dầu giảm, tổng công ty phải thực hiện giảm giá tất cả các loại hình dịch vụ để chia sẻ khó khăn với khách hàng dẫn tới doanh thu và lợi nhuận năm giảm.

Tính tới ngày 30/12/2020, quy mô tổng tài sản của PVTrans là gần 11.082 tỷ đồng, không biến động quá lớn so với con số đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn hết năm 2020 là 3.332 tỷ đồng, tăng 645 tỷ so với con số đầu năm.

Tổng nợ đi vay cuối năm 2020 là 2.602 tỷ đồng, giảm hơn 830 tỷ đồng so với đầu năm và chủ yếu khoản vay từ ngân hàng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: