Sự kiện hot
3 năm trước

QNS: Dự kiến lợi nhuận năm 2021 đạt 913 tỷ đồng

Doanh nghiệp đặt ra kế hoạch doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 913 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 13% so với kết quả năm 2020. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 15%.

QNS: Dự kiến lợi nhuận năm 2021 đạt 913 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đặt ra kế hoạch doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 913 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 13% so với kết quả năm 2020. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 15%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) còn dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa vào kết quả năm 2021. Trong đó, tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 1% hoặc 2% tùy theo trường hợp.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 6.521 tỷ đồng, giảm 15,56% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 1.050 tỷ đồng, giảm 18,73% so với năm 2019.

Năm 2020, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng với kế hoạch đặt ra cho năm 2019; lợi nhuận sau thuế 913 tỷ đồng, gấp 4,5 lần kế hoạch đặt ra cho năm 2019. Như vậy kết thúc năm 2020, Công ty hoàn thành 77,63% kế hoạch doanh thu và vượt 15% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2020 Đường Quảng Ngãi còn hơn 2.907 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 606 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: