Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

'Quán quân lợi nhuận' Vietcombank ước lãi hơn 36.700 tỷ trước thuế năm 2022, tăng 39% so với năm trước

Trong năm 2022, với tín dụng tăng trưởng 19% vượt mốc 1,15 triệu tỷ đồng, NIM đạt 3,51%, lợi nhuận trước thuế Vietcombank tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao 39% so với năm trước và vẫn là quán quân lợi nhuận ngân hàng ở thời điểm hiện tại.

Trong năm 2022, với tín dụng tăng trưởng 19% vượt mốc 1,15 triệu tỷ đồng, NIM đạt 3,51%, lợi nhuận trước thuế Vietcombank tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao 39% so với năm trước và vẫn là quán quân lợi nhuận ngân hàng ở thời điểm hiện tại.

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. (Ảnh: Vietcombank).

Thông tin tại Hội nghị triển khai công tác Đảng và Nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 sáng 9/1, lãnh đạo Vietcombank cho biết trong năm 2022 ngân hàng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng tăng 39% so với năm 2021 (khoảng 36.774 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2022. NIM đạt 3,51%, tăng 0,24 điểm % so với 2021. Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,84% và 24,25%.

Trong đó, thu nhập ngoài lãi của Vietcombank tăng 9,2% so với năm 2021, hoàn thành 108,7% kế hoạch năm 2022; Thu thuần kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng 31,7% so với năm 2021, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2022; Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.393 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 80% kế hoạch năm.

Trong năm, tín dụng tăng trưởng vượt mốc 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021. Tín dụng bán buôn tăng trưởng 18,5%; Tín dụng bán lẻ tăng trưởng ở mức 19,4% so với năm 2021.

Huy động vốn thị trường I của ngân hàng đạt xấp xỉ 1,26 triệu tỷđồng, tăng 9,1% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn (CASA) bình quân đạt 34%, tăng 1,8 điểm % so với 2021 (tương đương khoảng 428.000 tỷ đồng).

Huy động vốn bán buôn tăng trưởng 10,4%; huy động vốn bán lẻ tăng trưởng ở mức 8,0% so với năm 2021.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát, tổng số dư nợ xấu là 7.662 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch được giao. Dư quỹ dự phòng rủi ro là 35.603 tỷ đồng; Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng (khoảng 465%).

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu doanh số của Vietcombank ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Doanh số Thanh toán quốc tế - Thanh toán thương mại đạt khoảng 135 tỷ USD, tăng 31,8% so với 2021; Thị phần đạt mức 18,5%, tăng 3,11 điểm % so với năm 2021.

Doanh số mua bán ngoại tệ đạt khoảng 73 tỷ USD, tăng 20,4% so với 2021. Các chỉ tiêu doanh số thẻ, bảo hiểm, phát triển khách hàng bán buôn - bán lẻ cũng đạt kết quả tăng trưởng từ mức 37% đến 100%.

Trong năm 2023, ban lãnh đạo Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản đạt 9% so với năm 2022, tăng trưởng tín dụng dự kiến 12,8%, trong đó chưa loại trừ dư nợ 51.000 tỷ đồng dự kiến bán cho một TCTD yếu kém nhận chuyển giao bắt buộc trong năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm trước, ước vượt 41.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Vietcombank  

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2023

(1).   Tổng tài sản

tăng 9% so với 2022[1]

(2).   Huy động vốn TT1

tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng, LDR không cao hơn mức thực hiện năm 2022

(3).   Tín dụng

tăng 12,8% so với 20221

(4).   Tỷ lệ nợ xấu

< 1,5%

(5).   NIM

≥ 3,24%

(6).   Lợi nhuận trước thuế

tăng tối thiểu 12% so với 2022

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Từ khóa: