Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Quảng Bình: Ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2026

Ngày 29/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2023-2026.

Toàn cảnh buổi ký kết.

Chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Hùng, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng Chánh án TAND tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh...

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2023-2026 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng nói chung và công tác dân vận của các cơ quan tư pháp nói riêng bảo đảm đổi mới, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu sát đúng với chủ trương của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành tư pháp. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động về công tác dân vận.Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong bảo vệ công lý,  bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, với các cơ quan tư pháp.

Các cơ quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận theo đúng quy chế, quy định, chức năng, nhiệm vụ và chức trách được phân công của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết đúng, kịp thời các công việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, quyền và nghĩa vụ hợp pháp chính đáng của công dân, giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, không để hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và ba cơ quan Tư pháp sẽ phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm như: Công tác nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân; cải cách tư pháp và cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại vụ án, vụ việc...

Chương trình phối hợp về công tác dân vận được ký kết sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa bốn cơ quan Ban cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Bùi Tuấn

Theo KT&ĐU

Từ khóa: