Sự kiện hot
2 năm trước

Quảng Bình: Nhà đầu tư đề xuất dự án sân golf 800 tỷ

Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đề xuất thực hiện theo tiêu chuẩn sân gôn 36 lỗ, trên diện tích đất 164,75 ha thuộc xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tổng vốn đầu tư của dự án là 800 tỷ.

Quảng Bình sắp có sân golf 36 lỗ, với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng
Quảng Bình sắp có sân golf 36 lỗ, với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại Quảng Bình. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đề xuất đầu tư.

Theo thông tin của UBND tỉnh Quảng Bình, đối với diện tích đất rừng sản xuất (154,27ha), hiện trạng đang trồng cây dương và diện tích này được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới quản lý.

UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất đối với diện tích đất rừng sản xuất. Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã trúng đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê này, thời gian sử dụng là 50 năm. Hiện, Tập đoàn Trường Thịnh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích trúng đấu giá nêu trên.

Sau khi thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận, Nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh đối với phần diện tích đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền trên đất. Đối với phần diện tích còn lại của Sân golf, Nhà đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Đất đai. UBND tỉnh Quảng Bình cũng chịu trách nhiệm về tính chính xác của diện tích đất rừng, không có rừng phòng hộ trong khu vực Dự án.

Được biết, Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đề xuất thực hiện theo tiêu chuẩn sân gôn 36 lỗ, trên diện tích đất 164,75 ha thuộc xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiện trạng khu đất gồm đất rừng sản xuất (tỷ lệ 93,64%), đất trồng cây lâu năm (4,78%), đất giao thông (1,54%), đất chưa sử dụng (0,04%).

Dự án được thực hiện với tổng vốn đầu tư là 800 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 477,593 tỷ đồng, mua sắm thiết bị 145,2 tỷ đồng, quản lý dự án là 86,1 tỷ đồng, chi phí khác (gồm GPMB) là 57,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng (chiếm 15%), vốn huy động hợp pháp khác là 680 tỷ đồng (chiếm 85%). Theo tiến độ được nhà đầu tư đề xuất, Dự án sẽ được khởi công tối đa sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng sau tối đa 24 tháng kể từ ngày khởi công.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Do đó, Bộ KH&ĐT yêu cầu, UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm về sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đối với các ưu đãi đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Dự án đánh giá, Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh không thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: