Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Quảng Bình: Phát hiện nhiều hang động trong vùng “vương quốc hang động”

22 hang động kỳ vĩ mới chứng minh thêm giá trị nổi bật về địa chất - địa mạo, thủy văn ở di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB; đồng thời là nguồn tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch của địa phương.

Chuyên gia đoàn thám hiểm Anh – Việt phát hiện thêm 22 hang động mới tại Quảng Bình Hình ảnh hố sụt tại hang động mới được phát hiện.

Thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) cho biết, qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực VQG PN-KB và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt đã phát hiện 22 hang động mới.

Kết quả đợt khảo sát trong tháng 3/2024 của đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt phối hợp với Ban Quản lý VQG PN-KB đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.

Các hang động khảo sát có chiều dài dao động từ 30-572m; trong đó có 4 hang dài nhất, gồm: hang Va (516m), Hang 12/2 Dry (404m) thuộc VQG PN-KB; hang Vuc Hung (430m) ở xã Thượng Trạch thuộc vùng đệm VQG PN-KB; hang Ong Dau (572m) ở xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa). Độ cao cửa hang dao động từ 46-550m, độ sâu dao động từ 32-154m.

Các khối thạch nhũ được đoàn thám hiểm ghi nhận lại

Trong đợt này, khu vực vùng lõi VQG PN-KB có 7 hang động được khảo sát với chiều dài 1.415m; vùng đệm VQG PN-KB có 7 hang động được khảo sát với chiều dài 1.027m; khu vực phụ cận thuộc xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa) có 11 hang động được khảo sát với chiều dài 1.108m.

Các hang động mới được phát hiện của đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt chỉ mới nằm trong phạm vi nghiên cứu tiếp cận, xác định vị trí, mô tả sơ bộ. Do vậy, cần phải có khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn giá trị, qua đó có những nhận định chính xác trong việc bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan, hang động.

Hình ảnh hố sụt tại hang động mới được phát hiện

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đánh giá các hang động mới được phát hiện nằm trong phạm vi nghiên cứu tiếp cận, xác định vị trí, mô tả sơ bộ. Vì vậy, cần phải có khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn giá trị, qua đó có những nhận định chính xác trong việc bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan, hang động. Việc ghi nhận thêm hàng chục hang động có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ thêm giá trị nổi bật về địa chất - địa mạo, thủy văn khu vực di sản; đồng thời là nguồn tài nguyên quý giá cho việc phát triển du lịch tại đây.

Bùi Tuấn

Theo KT&ĐU

Từ khóa: