Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Quảng Trị: Đầu tư hơn 500 tỷ làm khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. Dự án này thuộc một phần trong đồ án đã được phê duyệt với diện tích 62,58 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 546 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024.

Đề xuất đầu tư khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 12/2019 với với tổng diện tích 95,7ha. Khu đô thị bao gồm 17,8ha diện tích đất ở (chiếm 18,61%); 2,2ha diện tích đất thương mại dịch vụ (chiếm 2,3%); và hơn 74ha diện tích còn lại là đất giao thông, cây xanh, mặt nước và đất công cộng.

Tuy vậy, vào tháng 5/2021, HĐND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND trong đó điều chỉnh diện tích dự án xuống 62,58ha, tổng mức đầu tư 546 tỷ đồng.

Đến ngày 17/6/2022 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ký Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. Theo đó, dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo diện tích và tổng mức đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Xét đề xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt. Sau khi dự án đầu tư hoàn thành nếu công ty quan tâm thì mời đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định hiện hành…

Trả lời đề xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, hiện nay, qua xem xét đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo chủ trương đã được phê duyệt.

Sau khi dự án đầu tư hoàn thành, nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên quan tâm thì mời công ty tham gia đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định hiện hành.Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên nghiên cứu có giải pháp quy hoạch thực hiện dự án phù hợp hơn thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/10/2022.

Tiến Hoang/KTDU

Từ khóa: