Sự kiện hot
2 tuần trước

RAL phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ gấp hai lần

Tương ứng cổ đông sở hữu 12.075 cổ phiếu sẽ được thực hiện mua thêm 11.000 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ sau khi phát hành.

HĐQT Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo tài liệu, doanh nghiệp sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021, công ty sẽ phát hành 11 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11 (91,1%), 

Tương ứng cổ đông sở hữu 12.075 cổ phiếu sẽ được thực hiện mua thêm 11.000 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ sau khi phát hành.

Giá chào bán được tính bằng 65%  giá bình quân 20 phiên liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện và không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phiếu.  Chốt phiên 4/6, giá cổ phiếu RAL đứng ở mức 229.000 đồng/cp.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tính theo giá tối thiểu sẽ là 1.210 tỷ đồng. Dự kiến nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 120,08 tỷ đồng lên thành 230,08 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về việc sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu, công ty sẽ dùng 963,5 tỷ đồng cho dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh, 182,8 tỷ đồng được dùng đầu tư cho xưởng LED và 63,7 tỷ đồng cho xưởng phích. 

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Công ty dự kiến phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP với tổng giá trị theo mệnh giá là 6 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi cuối năm 2021.

Trong quý 1/2021, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt 1.532 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 45,9% lên gần 110 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: