Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Rạng Đông Holding ghi nhận lãi sau thuế tăng 38% trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm 205,25 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, RDP ghi nhận doanh thu đạt 2.675,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 189,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,4% và 37,6% so với 6 tháng đầu năm 2020.

CTCP Rạng Đông Holding (Mã chứng khoán RDP - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.143,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23,1% và 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 33,7% về còn 26,3%.

Lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận giảm 4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,4 tỷ đồng về 301,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 25,4%, tương ứng giảm 4,42 tỷ đồng về 13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 49,6%, tương ứng giảm 27,2 tỷ đồng về 27,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, RDP ghi nhận doanh thu đạt 2.675,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 189,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,4% và 37,6% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, RDP đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.170,26 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 70,83 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế là 240,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 339,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, với kết quả kinh doanh khả quan khi lợi nhuận tăng trưởng. Nhưng dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm tới 205,25 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 12,3 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm 155,6 tỷ đồng, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 292,6 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền kinh doanh và đầu tư. Trong đó, chủ yếu là tăng vay nợ.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của RDP tăng 18,9% so với đầu năm lên 4.788,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.662,7 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 911,2 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 805,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 27,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 572 tỷ đồng lên 2.662,7 tỷ đồng; tồn kho tăng thêm 22,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 149 tỷ đồng lên 805,8 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Tổng nợ vay ngắn hạn tăng 15,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 287,6 tỷ đồng lên 2.132,5 tỷ đồng và chiếm tới 44,5% tổng nguồn vốn.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: