Sự kiện hot
2 năm trước

REE hụt hơi tại công ty liên kết mảng điện nước

Động thái đầu tư gần đây nhất của CTCP Cơ điện lạnh (REE, sàn HoSE) là hoàn tất mua cổ phần CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (Khawassco). Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong kinh doanh của REE là gánh nặng từ một số công ty con/công ty liên kết mảng điện nước.

Quý II/2019, doanh thu thuần của REE theo báo cáo tự lập đạt 1.259 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 458 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Với sự sụt giảm lợi nhuận như vậy, lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý II/2019 chỉ đạt 1.401 đồng, so với mức 1.800 đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về lý do sụt giảm lợi nhuận trong quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước, lãnh đạo REE cho biết, mảng hạ tầng điện nước trong quý II/2019 của Công ty chỉ đạt lợi nhuận 280 tỷ đồng, trong khi quý II năm trước đạt tới 358 tỷ đồng (giảm 21,8%). Ngoài lý do chính từ sụt giảm lợi nhuận ở mảng hạ tầng điện nước, thì kết quả lợi nhuận quý II/2019 giảm còn do năm trước, Công ty có một khoản thu nhập tài chính đột biến từ việc thanh lý công ty con là Công ty cổ phần Bất động sảnSong Thanh.

Do sụt giảm lợi nhuận quý II/2019, nên kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm cũng bị ảnh hưởng theo. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét, doanh thu thuần 6 tháng của REE là 2.338 tỷ đồng, tăng 2,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 828 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 6 tháng của REE đạt 2.536 đồng, trong khi cùng kỳ là 3.030 đồng.

Những khoản đầu tư bị tụt dốc

Trở lại câu chuyện về khoản đầu tư mới nhất của REE trong việc tăng góp vốn tại Khawassco (mã KHW), REE đã thực hiện mua vào thành công trong đợt chào mua công khai cổ phiếu này với tỷ lệ thành công hơn 90,6%. Theo đó, REE đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Khawassco từ 24,85% lên 43,9%.

Tuy nhiên, nhìn vào kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của Khawassco, có thể thấy, khoản đầu tư tại doanh nghiệp ngành nước này không phải là lý do suy giảm lợi nhuận của REE, bởi Khawassco vẫn đạt kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao hơn năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II/2019 của REE đạt 89,9 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt 167,9 tỷ đồng, tăng 7,2% so với nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế quý II/2019 của Khawassco đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 12,9%; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Vậy đâu là những khoản đầu tư làm sụt giảm lợi nhuận của REE thời gian qua?

Thực chất, mặc dù mảng điện nước là gánh nặng chính của REE trong quý II/2019, nhưng “sức ì” chủ yếu đến từ các khoản đầu tư của REE tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện. Đó là Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

Tại Nhiệt điện Phả Lại, REE đang nắm giữ 24,14% vốn. Công ty này trong quý II/2019 chỉ lãi 341 tỷ đồng, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận của Nhiệt điện Phải Lại giảm 18,3% so với cùng kỳ, với 584 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thủy điện Thác Mơ cũng có tốc độ sụt giảm lợi nhuận rất mạnh, với lợi nhuận sau thuế quý II/2019 chỉ đạt 83,4 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận 6 tháng chỉ đạt 136,5 tỷ đồng, giảm 35,2% so với 6 tháng năm ngoái. REE là đại cổ đông nắm giữ tới 42,6% cổ phần tại công ty thủy điện này.

Tình trạng thậm chí còn tệ hại hơn ở Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, khi lợi nhuận sau thuế của công ty này chỉ đạt 36 tỷ đồng, giảm tới 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 111,7 tỷ đồng, giảm 57,4%. REE đang nắm giữ hơn 21% cổ phần tại công ty này.

REE chi phối nhiều doanh nghiệp ngành điện nước

Ngoài Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, REE hiện có nhiều công ty con/công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực điện nước.

Riêng các công ty con (REE nắm trên 50% vốn) có thể kể đến một số gương mặt như Công ty Thương mại Dịch vụ Tín hiệu Xanh (cơ sở hạ tầng điện), Công ty Đầu tư nước sạch Việt Nam (cung cấp nước), Công ty Phát triển điện nông thôn Trà Vinh (kinh doanh điện), Công ty Thủy điện Thác Bà (thủy điện). Số cổ phần tại Thủy điện Thác Bà đang được REE dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay trái phiếu trong nước.

Chí Tín
Theo Báo Đầu tư

Từ khóa: