Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

REE: Không chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Ngày 30/3/2021, CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 26/2/2021

REE: Không chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông  - Ảnh 1

HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (mã: REE) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 6.934 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.769 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,5% và 8,7% so với thực đạt năm 2020.

Xét về từng mảng kinh doanh, đặt mục tiêu M&E đạt 4.309 tỷ đồng doanh thu và trên 275 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 24% và 21,9% so với đạt được năm 2020.

Năm 2021, REE cho biết sẽ khởi công xây dựng dự án e.town 6 với kế hoạch bổ sung thêm 40.000m2 diện tích cho thuê, nâng tổng diện tích cho thuê lên 190.000m2.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, REE đặt mục tiêu đạt 1.610 tỷ đồng doanh thu và 646 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong năm công ty cũng sẽ quản lý và vận hành 3 dự án điện gió đang triển khai.

Lĩnh vực sản xuất nước, REE water dự kiến đạt 256,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2,5% so với năm 2019.

Trong năm 2020, REE ghi nhận doanh thu toàn công ty đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước đó nhưng cũng chỉ mới hoàn thành 93,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.628 tỷ đồng, giảm nhẹ 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch được giao.

Đáng chú ý, dù hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2020, nhưng REE dự kiến trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức, mục đích dùng để tái đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện, nước và bất động sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông dùng toàn bộ 1.007.915 cổ phiếu quỹ bán cho nhân viên với giá ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thông qua, doanh nghiệp sẽ thực hiện trong quý I/2022 và quý I/2023.

Tính tới 31/12/2020, doanh nghiệp đang ghi nhận tổng giá trị cổ phiếu quỹ là 47,6 tỷ đồng, tương ứng giá mua trung bình ước tính 47.248 đồng/cổ phiếu.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: