Sự kiện hot
3 năm trước

ROS báo lãi quí 1/2021 đạt 18 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý đầu năm nay ghi nhận hơn 18 tỷ đồng, cao gấp 44 lần số lãi 410 triệu đồng của quý I/2020.

ROS báo lãi quí 1/2021 đạt 18 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 422,5 tỷ đồng, giảm gần 48% so với cùng kỳ 2020.

Bán hàng hóa tuy mang lại doanh thu lớn cho ROS nhưng hầu như không đem về lợi nhuận khi mà giá bán xấp xỉ giá vốn. Trong cả quý đầu năm ngoái và đầu năm nay, lợi nhuận gộp mảng bán hàng hóa của công ty đều chưa tới 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của Công ty trong quý 1 ở mức 7.6 tỷ đồng, giảm 55%. Tuy nhiên, hoạt động tài chính lại ghi nhận các tín hiệu tích cực.

Doanh thu tài chính tăng 4,9 tỷ do nhận thêm lãi từ hoạt động cho vay, chi phí tài chính giảm 15,3 tỷ do giảm chi phí lãi vay tương ứng với việc giảm quy mô các khoản vay, đồng thời FLC Faros cũng hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận khác 6,9 tỷ đồng từ đánh giá lại tài sản đem góp vốn.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý đầu năm nay ghi nhận hơn 18 tỷ đồng, cao gấp 44 lần số lãi 410 triệu đồng của quý I/2020.

Tính đến thời điểm cuối kỳ,  tổng tài sản của Công ty tăng hơn 7% so với đầu năm lên hơn 11.2 ngàn tỷ đồng. Các khoản vốn vào đơn vị khác của Công ty tăng mạnh từ hơn 360 tỷ đồng lên trên 2.01 ngàn tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương gần 960 tỷ đồng chủ yếu do công ty giảm các khoản phải thu dài hạn. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 990 tỷ do FLC Faros đẩy mạnh cho vay và góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: