Sự kiện hot
10 tháng trước

Sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 9,2% sau dịch Covid

Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm 2019.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,7% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,6%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%. Riêng ngành khai khoáng giảm 7,1%.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành trọng điểm có chỉ số sản xuất 11 tháng giảm sâu hoặc tăng rất thấp so với cùng kỳ năm trước như: hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 33,5%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 11,8%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 10,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 1,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,3%...

Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao trong tháng 11 chủ yếu nhờ sự khởi sắc của các ngành: Sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 125% (sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 131.1%); sản xuất kim loại tăng 39%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 19.1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18.9%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 15.8%; sản xuất thiết bị điện tăng 10.1%; sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu tăng 9.4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8.8%.

Tính chung 11 tháng 2020, IIP ước tính tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9.3% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4.7% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10.6%), đóng góp 3.8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3.2%, đóng góp 0.3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%, đóng góp 0.1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 7.1%, làm giảm 1.1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Riêng về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/11/2020 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 3,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,8%.

Cũng tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,6%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: