Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Saigontel (SGT) chào bán 74 triệu cổ phếu, vốn điều lệ tăng lên 1.480 tỷ đồng

Saigontel dự kiến chào bán 74 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 740,02 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 26/9 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 3/10 đến 24/10/2022.

CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel, SGT) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.

Theo đó, Saigontel dự kiến chào bán 74 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 740,02 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 26/9 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 3/10 đến 24/10/2022.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Saigontel thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới và ước tính sẽ phát hành thêm hơn 74 triệu cổ phiếu mới.

Nếu thành công bán toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, Saigontel sẽ thu về khoản tiền 740 tỷ đồng, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ mức 740 tỷ đồng lên 1.480 tỷ đồng.

Khoản tiền này công ty dự kiến giải ngân 34 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, và gần 706 tỷ đồng dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho công ty.

Saigontel cho biết toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; tái cơ cấu các khoản vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho công ty.

Ngoài ra, Saigontel còn có phương án chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 67,6% trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán do HĐQT quyết định và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: