Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sau hồi tố số liệu BCTC, VC9 đối diện án hủy niêm yết

Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 không có sự thay đổi nào so với BCTC tự lập, cổ phiếu VC9 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt vốn góp chủ sở hữu.

CTCP Xây dựng Số 9 (VC9) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022, đáng chú ý là tờ trình về việc điều chỉnh số liệu BCTC theo ý kiến kiểm toán.

Cụ thể, trên BCTC kiểm toán năm 2019, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ: “Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền hơn 29.5 tỷ đồng theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam”.

Tiếp đến là tại BCTC kiểm toán năm 2020, kiểm toán viên cho rằng: “Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền hơn 111 tỷ đồng theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam”.

HĐQT VC9 đã rà soát lại giá vốn hàng bán năm 2019 và 2020 và phối hợp với đơn vị kiểm toán để thống nhất số liệu trình ĐHĐCĐ.

Theo đó, giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu hơn 59 tỷ đồng và năm 2020 thiếu gần 86 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn một số khoản công nợ phải thu khó đòi, trong đó hầu hết là các khoản công nợ phát sinh từ trước năm 2016.

Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả. Sau khi rà soát và đánh giá lại, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số liệu BCTC năm 2019 và 2020.

Trong đó, trích bổ sung giá vốn hàng bán năm 2019 và 2020 bị ghi nhận thiếu lần lượt hơn 59 tỷ đồng và gần 86 tỷ đồng, trích dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2019 hơn 255 triệu đồng và năm 2020 gần 102 triệu đồng.

Như vậy, việc hồi tố giá vốn tăng thêm sẽ khiến lỗ sau thuế năm 2020 của VC9 tăng từ 21 tỷ đồng lên hơn 107 tỷ đồng và lãi 910 triệu đồng biến thành lỗ gần 59 tỷ đồng.

Điều đáng nói, BCTC quý 4/2021 do Công ty tự lập đã điều chỉnh theo số liệu sau hồi tố. Do đó, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2021 ghi nhận gần 164 tỷ đồng, vượt vốn góp chủ sở hữu (120 tỷ đồng).

Như vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2021 không có sự thay đổi nào so với BCTC tự lập, cổ phiếu VC9 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt vốn góp chủ sở hữu.

Khép lại năm 2021, VC9 ghi nhận doanh thu thuần gần 210 tỷ đồng, giảm 72% so với thực hiện năm 2020 và lãi ròng gần 1,7 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2021 ghi nhận gần 1.178 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: