Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

SCIC ghi nhận 6.785 tỷ đồng trong năm 2022, vượt 89% kế hoạch năm

Doanh thu từ cổ tức đạt 8.222 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch và tăng 88% cùng kỳ năm 2021. Doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu 2022.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 ghi nhận tổng doanh thu đạt 10.698 đồng, tăng 39% và  ãi sau thuế 6.785 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch năm 2022 và giảm 19% so cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu từ cổ tức đạt 8.222 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch và tăng 88% cùng kỳ năm 2021. Doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu 2022.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động (tháng 8/2006) đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 1.079 doanh nghiệp. Tổng giá trị vốn Nhà nước (theo vốn điều lệ) 30.798 tỷ đồng. Tổng số vốn do SCIC làm chủ sở hữu chiếm khoảng gần 2% tổng số vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Thời điểm 30/9/2022, danh mục đầu tư của Tổng công ty (còn lại sau khi bán vốn và chuyển giao lại một số doanh nghiệp công ích cho địa phương) bao gồm 126 doanh nghiệp, với tổng vốn theo giá trị sổ sách là 47.344 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 158.111 tỷ đồng, bao gồm: 121 Công ty cổ phần; 01 Công ty TNHH 2 thành viên; 04 Công ty TNHH MTV.

Về triển khai hoạt động đầu tư, SCIC nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như: Đầu tư tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: