Sự kiện hot
3 năm trước

SHS dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt

Năm 2020, SHS đạt 1.808,5 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 61,5% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế ở mức 938,9 tỷ đồng, tăng 193,4%. Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 ở mức 12% bằng tiền.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo tài liệu, doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 đạt 1.886,7 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 4,3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 751,2 tỷ đồng, giảm gần 20%.

Doanh nghiệp cho biết, trong năm 2021 sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Công ty tập trung nâng cấp hệ thống Core giao dịch hiện tại để đáp ứng được với các yêu cầu mới. Bên cạnh đó đầu tư mới hệ thống để triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh và chứng quyền có đảm bảo.

Năm 2020, SHS đạt 1.808,5 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 61,5% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế ở mức 938,9 tỷ đồng, tăng 193,4%. Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 ở mức 12% bằng tiền.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông  phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Công ty dự kiến phát hành gần 10,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, công ty dự kiến phát hành hơn 103,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 50% với giá chào bán 13.500 đồng/cp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/6, giá cổ phiếu SHS đứng ở mức 40.900 đồng/cp. 

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường; đầu tư cổ phiếu.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: