Sự kiện hot
9 tháng trước

SIP dự kiến phát hành gần 6 triệu cổ phiếu ESOP

Giá phát hành bằng giá trị sổ sách trên BCTC hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 34.984 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành từ ngày 20/9 đến ngày 31/12/2021. Nguồn vốn thực hiện lấy từ Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty.

HĐQT CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP – UPCoM) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp kiến sẽ phát hành gần 1,6 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ phát hành là 1,74%. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. 

Giá phát hành bằng giá trị sổ sách trên BCTC hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 34.984 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành từ ngày 20/9 đến ngày 31/12/2021. Nguồn vốn thực hiện lấy từ Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty.

Ngày 8/9 vừa qua, SIP đã chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 12 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.666 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chính bán điện, nước. Lãi gộp gần 328 tỷ đồng, gấp 2,6 lần quý II năm trước.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 118 tỷ đồng, giảm gần 27 tỷ đồng so với cùng kỳ còn chi phí tài chính ghi dương 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đạt hơn 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm hơn 48 tỷ đồng cũng do quý 2 năm ngoái công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, còn quý 2 năm nay thì không.

Kết quả, dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 6,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 341 tỷ đồng, giảm 9,2% so với quý 2 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 327 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 37,5% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được xấp xỉ 73% kế hoạch năm. 

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản đạt hơn 17.410 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 855 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng đạt 3.072 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả của SIP tăng 2%, lên gần 14.144 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: