Sự kiện hot
2 năm trước

SK Group tăng lên 46,5% vốn tại IMP, trở thành cổ đông lớn nhất

Theo đó, quỹ thành viên của SK Group (Hàn Quốc) đã tăng sở hữu đáng kể từ 19,6 triệu cp lên thành 31 triệu cp, tương đương 46,5% vốn IMP và là cổ đông lớn nhất tại Công ty.

Quỹ thành viên của SK Group (Hàn Quốc) đã tăng sở hữu đáng kể từ 19,6 triệu cp lên thành 31 triệu cp, tương đương 46,5% vốn IMP và là cổ đông lớn nhất tại Công ty.

SK Investment Vina III Pte. Ltd vừa mua thêm hơn 11 triệu cp IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm vào ngày 11/2. Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận, giá trị thương vụ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tương ứng bình quân 88.000 đồng/cp. 

Theo đó, quỹ thành viên của SK Group (Hàn Quốc) đã tăng sở hữu đáng kể từ 19,6 triệu cp lên thành 31 triệu cp, tương đương 46,5% vốn IMP và là cổ đông lớn nhất tại Công ty.

Trước đó,  Imexpharm  công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua 2 nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Imexpharm trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 75%.

Thứ hai, công ty này trình cổ đông việc miễn chào mua công khai với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment Vina III Pte. Ltd. và các cổ đông hiện hữu của công ty, nghĩa là SK Investment Vina III sẽ nắm trên 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm.

Nói về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2021, IMP đạt 1.267 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2020.

Riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 397 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 138 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, IMP có 8,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 5,7 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng đồng loạt giảm mạnh. Kết quả Imexpharm lãi sau thuế 66,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý 4/2020.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: