Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

SMC báo lãi quí 1/2021 gấp 15 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 216 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. So với kế hoạch năm dự kiến, SMC thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

SMC báo lãi quí 1/2021 gấp 15 lần cùng kỳ - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 5.070 tỷ đồng, tăng 47%. Lãi gộp đạt 432 tỷ đồng, tăng 154%. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 4,9% lên 8,5%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng từ 7 tỷ lên 31 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm từ 91 tỷ về 63 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động khác cũng cải thiện từ 2 tỷ lệ 15 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng khoảng 130%.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 216 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. So với kế hoạch năm dự kiến, SMC thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Theo doanh nghiệp, sản lượng tiêu thụ chỉ tăng 12% nhưng nhờ giá vốn thấp nên hiệu quả cao, doanh số tăng 47%. Đồng thời, công ty sử dụng vốn tiết kiệm, tăng vòng quay vốn và thoái bớt đầu tư giúp hoạt động tài chính khởi sắc.

Năm 2021, SMC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng thu về 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và giảm 5% so với mức thực hiện năm 2020.

Với kết quả đạt được trong quý I, SMC đã hoàn thành hơn 28% kế hoạch về doanh thu và hơn 71% kế hoạch về lợi nhuận.   

Được biết, SMC trước đó đã đề ra kế hoạch cho năm 2021 khá thận trọng với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến 160 tỷ đồng, giảm 49% so với thực đạt năm 2020. Việc điều chỉnh mức lợi nhuận tăng hơn 87% cho thấy SMC đặt kỳ vọng vào một năm kinh doanh khả quan phía trước.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: