Sự kiện hot
4 năm trước

So sánh lãi suất 4 ngân hàng lớn Vietcombank - VietinBank - BIDV - Agribank tháng 12/2019

Tháng 12, lãi suất huy động của nhóm Big4 ngân hàng đều điều chỉnh giảm so với biểu niêm yết đầu tháng 11, mức giảm từ 0,1 - 0,2 điểm %.

Tháng 12, lãi suất huy động của nhóm Big4 ngân hàng đều điều chỉnh giảm so với biểu niêm yết đầu tháng 11, mức giảm từ 0,1 - 0,2 điểm %.

Nhóm các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chiếm trên 50% gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank là những 4 ngân hàng có qui mô lớn nhất trên thị trường ngân hàng hiện nay.

4 ngân hàng này cũng là những ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng lớn nhất trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, mức lãi suất tiền gửi ở các "ông lớn" này thường thấp hơn nhiều so với tại các ngân hàng thương mại cổ phần có qui mô nhỏ hơn.

Trong tháng 11, sau khi Ngân hàng Nhà nước có động thái điều chỉnh trần lãi suất huy động các kì hạn ngắn, nhóm Big4 ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất ở nhiều kì hạn đặc biệt là tại các kì hạn ngắn.

Khảo sát mức lãi suất tại 4 ngân hàng này có thể nhận thấy, lãi suất huy động tại các kì hạn ở mức tương đương nhau hoặc có chênh lệch không đáng kể.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi các kì hạn từ 1 - 2 tháng là 5,3%/năm; kì hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm;  lãi suất kì hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm,...

Mức lãi suất cao nhất trong nhóm là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

Bảng so sánh lãi suất ngân hàng 4 NHTM Nhà nước tháng 12/2019 

Kì hạn Agribank VietinBank Vietcombank BIDV        
1 tháng 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
2 tháng 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
3 tháng 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
4 tháng 4,80% 4,80% 4,80%
5 tháng 4,80% 4,80% 4,80%
6 tháng  5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
7 tháng 5,30% 5,30%
8 tháng 5,30% 5,30%
9 tháng 5,40% 5,30% 5,30% 5,30%
12 tháng 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
13 tháng 6,80% 6,60% 6,80%
15 tháng 6,80% 6,60% 6,80%
18 tháng 6,80% 6,70% 6,80% 6,80%
24 tháng 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
36 tháng 6,80% 6,80% 6,80%
Lãi suất cao nhất 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: