Sự kiện hot
2 năm trước

So sánh lãi suất 4 'ông lớn' ngân hàng mới nhất tháng 3/2020

Mức lãi suất cao nhất trong nhóm là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và từ 24 tháng đối với VietinBank.

Nhóm 4 "ông lớn" ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV là những ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất trong hệ thống, đồng thời đây cũng là những ngân hàng có lượng khách hàng gửi tiền lớn nhất. Lượng tiền gửi tại 4 ngân hàng này chiếm hơn 50% tiền gửi của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại những ngân hàng này lại ở mức thấp khi so sánh với lãi suất tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại cùng kì hạn.

Theo biểu lãi suất mới nhất tháng 3/2020 tại nhóm Big4 này, suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,3% - 6,8%/năm. 

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 - 2 tháng tại cả 4 ngân hàng hiện tại là 4,3%/năm; lãi suất kì hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm; lãi suất kì hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm,...

Lãi suất kì hạn 9 tháng là 5,3% tại ba ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV và là  5,4%/năm áp dụng tại Agribank.  

Mức lãi suất lớn nhất tại cả 4 ngân hàng là 6,8%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và với kì hạn 24 tháng tại VietinBank.

So sánh lãi suất ngân hàng tại 4 ông lớn NHTM Nhà nước mới nhất tháng 3/2020

Ngân hàng Agribank VietinBank Vietcombank BIDV
1 tháng 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
2 tháng 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
3 tháng 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
4 tháng 4,80% 4,80% 4,80%
5 tháng 4,80% 4,80% 4,80%
6 tháng  5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
7 tháng 5,30% 5,30%
8 tháng 5,30% 5,30%
9 tháng 5,40% 5,30% 5,30% 5,30%
12 tháng 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
13 tháng 6,80% 6,60% 6,80%
15 tháng 6,80% 6,60% 6,80%
18 tháng 6,80% 6,70% 6,80% 6,80%
24 tháng 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
36 tháng 6,80% 6,80% 6,80%
LS cao nhất 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
Điều kiện 12 tháng trở lên 24 tháng trở lên 12 tháng trở lên 12 tháng trở lên

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: