Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sơn Đại Việt báo lãi lớn sau 1 năm niêm yết trên HNX

Sơn Đại Việt ghi nhận cả năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 345 tỷ đồng, gấp 2,6; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 15 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2020. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm ngoái là 26 tỷ đồng.

Tập đoàn Sơn Đại Việt (HNX: DVG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận tăng trưởng mạnh tại thời điểm Việt Nam đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Sơn Đại Việt ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ hơn 141 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp lý giải, nguyên nhân khiến doanh thu tăng là nhờ tình hình thị trường được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành. Các công ty con cũng đang trong đà phát triển lớn mạnh và ngày càng đóng góp lớn vào lợi nhuận hợp nhất.

Trong kỳ, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 13 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh từ hơn 281 triệu đồng lên 1,4 tỷ đồng , chủ yếu do tăng lãi tiền gửi. Ngược lại, chi phí tài chính (lãi vay) giảm 30% về còn 306 triệu đồng. Tuy nhiên, các chi phí hoạt động lại tăng 92% lên gần 3 tỷ đồng, phần lớn đến từ chi phí vận chuyển và giá nguyên liệu.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế gần 9 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với quý IV/2020. Trong đó, phần lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là hơn 8 tỷ đồng. 

Sơn Đại Việt ghi nhận cả năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 345 tỷ đồng, gấp 2,6; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 15 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2020. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm ngoái là 26 tỷ đồng. 

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt 518 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 43%, tương đương gần 225 tỷ đồng. Trong đó khoản phải thu khác (không thuyết minh) tăng từ hơn 407 triệu đồng lên hơn 102 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền gấp 6 lần lên gần 21 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 45% đạt 81 tỷ đồng. 

Trong năm qua, Sơn Đại Việt đã tăng vốn gấp 7 lần bằng phát hành 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Đầu năm nay, HĐQT công ty đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Tập đoàn Sơn Đại Việt được thành lập năm 2006, có trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh sơn nội ngoại thất (sơn nước) cao cấp, hiện sở hữu hơn 30 thương hiệu sơn và 12 nhà máy trên cả nước, mạng lưới 4.000 nhà phân phối.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: