Sự kiện hot
9 tháng trước

Sonadezi báo lãi quý 3/2021 tăng 38% đạt 455 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 3.745,1 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.066,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 6% (Công ty mẹ lãi sau thuế 633,7 tỷ đồng).

Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán SNZ - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.252,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong cơ cấu doanh thu, các mảng dịch vụ khu công nghiệp như cung cấp nước sạch, xử lý chất thải sụt giảm do nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động. Ngược lại, doanh thu từ mảng cho thuê khu công nghiệp và kinh doanh cơ sở hạ tầng của Công ty tăng mạnh.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 19% xuống 632,8 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 31% lên 619,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 38% lên 49%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 54,4 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ, còn chi phí bán hàng tăng 5%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 455,4 tỷ đồng, tăng 38% so với quý III/2020, riêng Công ty mẹ mang về 272,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 3.745,1 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.066,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 6% (Công ty mẹ lãi sau thuế 633,7 tỷ đồng).

Năm 2021, Sonadezi đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu đạt 4.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.011,89 tỷ đồng. Như vậy, Sonadezi đã hoàn thành 78% mục tiêu về doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 22.139 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 27% lên mức 5.818 tỷ đồng chủ yếu do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng của Công ty tại KCN Châu Đức đã tăng lên 4.242 tỷ đồng. Nợ phải trả của SNZ cũng tăng 10% lên 13.276 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của ngắn hạn và dài hạn của Sonadezi tăng 9% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 5.176 tỷ đồng tính đến cuối quý III.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: