Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Sonadezi Long Bình (SZB) dự chi 75 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 30 triệu cổ phiếu, Sonadezi Long Bình sẽ phải chi tương ứng 75 tỷ đồng để chia cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 23/9/2022.

CTCP Sonadezi Long Bình (SZB – UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đề ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 25/8.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 30 triệu cổ phiếu, Sonadezi Long Bình sẽ phải chi tương ứng 75 tỷ đồng để chia cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 23/9/2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ kinh doanh KCN đạt gần 337 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu từ các mảng khác kinh doanh khác như dịch vụ cảng và xử lý nước thải cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi lần lượt tăng hơn 17% và gần 29%.

Tuy nhiên, doanh thu từ kinh doanh nhà và hạ tầng lại giảm mạnh gần 95%, chỉ còn gần 8 tỷ đồng.

Dù vậy, tổng doanh thu thuần các mảng của SNZ vẫn tăng trưởng 4%, ghi nhận gần 1,317 tỷ đồng.

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu từ hoạt động tài chính của SNZ cũng ghi nhận mức tăng lớn với 75%, đạt gần 210 tỷ đồng.

Về chi phí, SNZ đã tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt 12% và 7%, còn hơn 23 tỷ đồng và 104 tỷ đồng.

Kết quả, SNZ báo lãi ròng hơn 255 tỷ đồng trong quý 2/2022, tăng 36% so với cùng kỳ.

Nhờ kết quả khả quan quý 2, lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm của Công ty tăng 11% (lên 400 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của SNZ ghi nhận gần 23 ngàn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Bên cạnh đó, nợ phải trả của Công ty cũng tăng 4%, lên hơn 13 ngàn tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: