Sự kiện hot
3 tháng trước

SSC ghi nhận lãi sau thuế quí 2/2021 đạt 17 tỷ đồng

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 109 tỷ đồng, bằng 82,5% cùng kỳ nhưng lãi ròng đạt xấp xỉ 17 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HNX: SSC), một thành viên của Tập đoàn PAN, vừa công bố kết quả kinh doanh quí 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 109 tỷ đồng, bằng 82,5% cùng kỳ nhưng lãi ròng đạt xấp xỉ 17 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn giảm so với cùng kỳ mạnh hơn so với doanh thu nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng lên 33,8% từ mức 25,8% của cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng tăng mạnh chi phí bán hàng trong quý II với tỷ lệ tăng hơn 40% so với cùng kỳ, với 10,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 144 tỷ đồng, giảm gần 47% trong khi lãi ròng tăng nhẹ so với cùng kỳ, xấp xỉ 20 tỷ đồng.

Năm 2021, Giống cây trồng miền Nam lên kế hoạch doanh thu thuần 266 tỷ đồng. Kế hoạch này dựa trên việc công ty sẽ không sản xuất gia công lúa thuần cho Vinarice, công ty liên kết do doanh nghiệp sở hữu 30% vốn. Thay vào đó, công ty đã chuyển hết mảng này cho Vinarice kể từ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến 58,5 tỷ đồng, trong đó bao gồm cổ tức 30% từ Vinarice. Nếu không tính phần cổ tức này, lợi nhuận dự kiến đạt 39,6 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: