Sự kiện hot
2 năm trước

Sữa Quốc tế báo lãi năm 2021 đạt 823 tỷ đồng

Lũy kế trong năm tài chính 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.827,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 822,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 64% so với cùng kỳ.

CTCP Sữa Quốc tế (mã chứng khoán IDP) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.214,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 278,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 44,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,9% lên 44,6%.

Doanh thu tăng kéo theo chi phí bán hàng tăng gần 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 195 tỷ đồng; trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại sụt giảm 9,6 tỷ đồng, xuống còn 4,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng trưởng hơn gấp rưỡi lên 24,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 2,5 tỷ đồng.

Trong kỳ công ty cũng ghi nhận khoản lãi khác 662 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1,2 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên đã giúp Sữa Quốc tế ghi nhận khoản lãi sau thuế gần 279 tỷ đồng, tăng trưởng 44,8% so với kết quả quý 4/2020. Đây là quý Sữa Quốc tế ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay.

Lũy kế trong năm tài chính 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.827,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 822,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 64% so với cùng kỳ.

IDP đặt kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 với doanh thu thuần là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 530 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2021, công ty hoàn thành 155,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của IDP tăng 37% so với đầu năm lên 2.962,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.227,7 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 773,5 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 350,4 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 340,5 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng tài sản.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: