Sự kiện hot
3 tháng trước

Sữa Quốc tế (IDP) rót vốn gần 500 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp bất động sản

Công ty này đặt trụ sở ở số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

CTCP Sữa Quốc tế (IDP) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thành lập doanh nghiệp bất động sản vốn điều lệ 500 tỷ đồng, tương đương 50 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Cụ thể, IDP sẽ góp vốn 499,9 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Green Light, tương đương nắm giữ 49,99 triệu cổ phần, tương đương 99,98% vốn Green Light.

Công ty này đặt trụ sở ở số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Sữa Quốc tế hiện không ghi nhận công ty con, công ty liên doanh liên kết ở báo cáo tài chính. Như vậy Green Light sẽ là công ty con duy nhất của Sữa Quốc tế, đánh dấu sự lấn sân sang lĩnh vực bất động sản của hãng sữa này.

Kết thúc quý 2, IDP có doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 1,539 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 9%, đạt gần 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp thu hẹp từ 44% còn 39%, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu.

Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 55%, đạt hơn 25 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao dẫn đến lợi nhuận ròng quý 2 của IDP giảm nhẹ 5% so cùng kỳ, còn gần 216 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của IDP tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 452 tỷ đồng, nhờ doanh thu tăng cộng thêm chi phí bán hàng và quản lý giảm.

Năm 2022, IDP đặt mục tiêu đạt 5,500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm 45%, về còn 452 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, Công ty mới thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm sau quý 2.

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản IDP đạt hơn 3,368 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền và phải thu ngắn hạn đều tăng mạnh, lần lượt gấp 4.6 lần và tăng 67% so với đầu năm, lên gần 94 tỷ đồng và hơn 586 tỷ đồng.

Ngược lại, khoản phải thu dài hạn giảm mạnh đến 98% so với đầu năm, từ 205 tỷ đồng xuống còn gần 4 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, IDP giảm trích lập dự phòng còn gần 3 tỷ đồng đối với hàng quá hạn sử dụng.

Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ phải trả của IDP là nợ vay tài chính ngắn hạn hơn 753 tỷ đồng, tăng 39% và phải trả người bán ngắn hạn hơn 613 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: