Sự kiện hot
3 năm trước

Sữa Quốc tế lãi quý II gấp đôi cùng kỳ khi vào tay chủ mới Blue Pont

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDP ghi nhận doanh thu 2.380 tỷ đồng, tăng 40,6%; lợi nhuận sau thuế 405,8 tỷ đông, gấp gần 3 lần so với 6 tháng 2020. Nhờ liên tục lãi lớn trong quý I và quý II, IDP cũng xóa được khoản lỗ lũy kế và có 328,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. IDP đã thực hiện 47,6% mục tiêu doanh thu và 76,6% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng chậm hơn thúc đẩy lợi nhuận gộp tăng 35,5% lên mức 549 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,9% lên 43,9%.

Trong kỳ, Chi phí bán hàng chiếm phần lớn trong cơ cấu chi phí và giảm 13,3% còn 241,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 81% lên 37,1 tỷ đồng. Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện cùng việc tiết giảm chi phí bán hàng giúp IDP ghi nhận mức lãi 228,1 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ 2020. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDP ghi nhận doanh thu 2.380 tỷ đồng, tăng 40,6%; lợi nhuận sau thuế 405,8 tỷ đông, gấp gần 3 lần so với 6 tháng 2020. Nhờ liên tục lãi lớn trong quý I và quý II, IDP cũng xóa được khoản lỗ lũy kế và có 328,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. IDP đã thực hiện 47,6% mục tiêu doanh thu và 76,6% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.710,7 tỷ đồng, tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn là 1.113 tỷ đồng. Khoản mục này đã tăng gần 35% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tài sản cố định ở mức 774 tỷ đồng, tăng 64%.

Nợ phải trả 1.512,2 tỷ đồng với 2 khoản mục lớn là nợ vay ngắn hạn (576,8 tỷ đồng), tăng 21,4% so với đầu năm và phải trả người bán ngắn hạn (422,8 tỷ đồng), giảm 2,5%. Công ty không có nợ vay dài hạn.

Sữa Quốc tế được thành lập năm 2004 với thương hiệu nổi tiếng Sữa Ba Vì, Love’in Farm. IDP có 2 nhà máy đặt tại huyện Ba Vì là nhà máy sữa Chương Mỹ, nhà máy sữa Ba Vì và 1 nhà máy sữa Củ Chi tại TP HCM.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: