Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tài chính Hoàng Huy chi gần 177 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

Theo đó, HĐQT Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến trong tháng 12, thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày làm việc sau đó. Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là gần 177 tỷ đồng.

Việc chi trả cổ tức được thực hiện dưới hình thức chuyển vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký. 

Với đợt tạm ứng cổ tức lần này, nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của công ty tại thời điểm ngày 30/9/2020. 

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm tài chính 2020 (1/4 – 30/9), TCH đã ghi nhận 3.108 tỷ đồng doanh thu, 816 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tăng lần lượt là 328% và 165% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận được cổ đông thông qua.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: