Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Bà Kim Ly Huyền"

khoảng 1 năm trước

VPBank bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát mới

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát, thay thế cho bà Nguyễn Thị Mai Trinh trong Ban Kiểm soát của ngân hàng – người từ nhiệm vì lý do cá nhân.