Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng"

khoảng 1 năm trước

Thanh tra tỉnh Cao Bằng công bố kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Theo Kết luận số 962/TB-TTr của Thanh tra tỉnh Cao Bằng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã chỉ rõ nhiều sai phạm của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.