Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ban Tổ chức Trung ương"

khoảng 1 năm trước

Triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định của TW về xây dựng Đảng

Từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản, quy định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.