Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "bất động sản hà an"

2 năm trước

Nhiều đại gia địa ốc muốn đầu tư dự án khu đô thị Bình Chương Nam 1.600 tỷ đồng tại Bình Định

Có ba nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, gồm: Liên danh CTCP Bất động sản Mỹ, Công ty TNHH Bất động sản Quảng Bình, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang; Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kho Bãi Nhơn Tân - CTCP Phú Tài; và 1 nhà đầu tư độc lập CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

2 năm trước

Nhiều đại gia địa ốc muốn đầu tư dự án khu đô thị Bình Chương Nam 1.600 tỷ đồng tại Bình Định

Có ba nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, gồm: Liên danh CTCP Bất động sản Mỹ, Công ty TNHH Bất động sản Quảng Bình, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang; Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kho Bãi Nhơn Tân - CTCP Phú Tài; và 1 nhà đầu tư độc lập CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.