Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Bepharco"

khoảng 1 năm trước

Bepharco (DBT) chuẩn bị phát hành 1,42 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Sau khi phát hành thành công 1,42 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 10%, số lượng cổ phiếu lưu hành của Bepharco tăng từ 14,2 triệu lên 15,62 triệu cổ phiếu.

khoảng 1 năm trước

Bepharco (DBT) chuẩn bị phát hành 1,42 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Sau khi phát hành thành công 1,42 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 10%, số lượng cổ phiếu lưu hành của Bepharco tăng từ 14,2 triệu lên 15,62 triệu cổ phiếu.