Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "bổ nhiệm loạt nhân sự"

4 năm trước

VietinBank bổ nhiệm loạt nhân sự tại trụ sở chính

VietinBank bổ nhiệm 10 nhân sự cấp cao tại Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng thuộc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, trực thuộc trụ sở chính.