Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Bộ Văn hóa"

khoảng 1 năm trước

Triển khai đồng bộ việc phục hồi du lịch thích ứng an toàn trong giai đoạn 'bình thường mới'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang soạn thảo hướng dẫn về việc du lịch thích ứng an toàn để có cơ sở triển khai đồng bộ phục hồi du lịch trên toàn quốc.

2 tháng trước

Diễn đàn quốc gia “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”

Ngày 25/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn quốc gia Văn hóa với DN năm 2022 có chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”.