Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "cảnh cáo"

khoảng 1 năm trước

EVNCPC cảnh cáo nhà thầu Tập đoàn Thành Long

Theo EVNCPC, Tập đoàn Thành Long đã vi phạm hợp đồng, chậm trễ trong việc thực hiện gói thầu CPC-DX.HA-G03 Cung cấp cột thép thuộc Dự án Đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An.

khoảng 1 năm trước

Thuduc House (TDH) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

HOSE cho biết sẽ xử lý vi phạm của công ty ở mức độ cao hơn do những vi phạm trong công bố thông tin trong năm nay.

khoảng 1 năm trước

Thuduc House (TDH) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

HOSE cho biết sẽ xử lý vi phạm của công ty ở mức độ cao hơn do những vi phạm trong công bố thông tin trong năm nay.