Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "cấp hạn mức tín dụng"

khoảng 1 năm trước

REE được HSBC cấp hạn mức tín dụng hơn 800 tỉ đồng

Trong đó, HSBC sẽ cung cấp khoản vay dài hạn 660 tỉ đồng cho REE SE để đầu tư vào dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà, khoản tài trợ thương mại 150 tỉ đồng được cấp cho REEPRO để hỗ trợ việc nhập khẩu thiết bị và các nhu cầu vốn lưu động khác.