Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "cấp tín dụng"

khoảng 1 năm trước

Ngăn ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ của chính mình hoặc TCTD khác

Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cho rằng yêu cầu này là cần thiết để ngăn ngừa phát sinh hiện tượng các TCTD cho vay khách hàng chéo để che giấu nợ xấu.

8 tháng trước

Tín dụng bất động sản: Không thắt nhưng phải chặt

Để phòng ngừa rủi ro, NHNN đưa ra một số những biện pháp để kiểm soát như các khoản tín dụng cho vay đối với kinh doanh bất động sản phải có hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%. Chênh lệch kỳ hạn và lãi suất giữa nguồn vốn với cho vay bất động sản đang là rủi ro lớn đối với các ngân hàng. NHNN lưu ý các khoản vay có tài sản đảm bảo bằng bất động sản phải thường xuyên đánh giá lại để nhận diện những rủi ro của khoản vay đó.

khoảng 1 năm trước

Thống đốc NHNN: Nới lỏng điều kiện cho vay có thể làm gia tăng nợ xấu

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, việc nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng có thể làm giảm chất lượng tín dụng và gia tăng nợ xấu. Bởi vậy, cần cân nhắc kỹ lưỡng để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.