Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Chung cư Rivera Park"

3 tháng trước

BV Land (BVL) báo lãi quý III/2021 tăng gấp 2,6 lần đạt 7 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, BV Land đã mang về 408 tỷ đồng doanh thu và 16,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 94% và 241% so với cùng kỳ.

3 tháng trước

BV Land (BVL) báo lãi quý III/2021 tăng gấp 2,6 lần đạt 7 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, BV Land đã mang về 408 tỷ đồng doanh thu và 16,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 94% và 241% so với cùng kỳ.