Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "chuyển đổi số nông nghiệp"

3 tháng trước

Bản tin nông sản 20/7: Không thể bỏ quên an toàn nông phẩm

Những nội dung đáng chú ý có trong bản tin hôm nay: Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm nông sản địa phương; chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản...

3 tháng trước

Bản tin nông sản 20/7: Không thể bỏ quên an toàn nông phẩm

Những nội dung đáng chú ý có trong bản tin hôm nay: Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm nông sản địa phương; chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản...

3 tháng trước

Bản tin nông sản 25/6: Nhân rộng các cửa hàng nông sản sạch

Mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nước mắm; Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; phổ biến rộng rãi quy định SPS để biết nông sản Việt đứng ở đâu... sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong hôm nay.

3 tháng trước

Bản tin nông sản 25/6: Nhân rộng các cửa hàng nông sản sạch

Mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nước mắm; Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; phổ biến rộng rãi quy định SPS để biết nông sản Việt đứng ở đâu... sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong hôm nay.