Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "chuyển giao thông tin"

khoảng 1 năm trước

Nhiều nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.