Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "Chuyển nhượng bất động sản"

10 tháng trước

Ngăn chặn chiêu trò lách thuế chuyển nhượng bất động sản

Để đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, tránh thất thu thuế với hoạt động kinh doanh bất động sản, cần thiết phải chấn chỉnh lại các hành vi "đi đêm" của cán bộ và cá nhân liên quan.

8 tháng trước

Giải pháp chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong Luật thuế cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành quy định khi chuyển nhượng bất động sản phải kê khai theo giá chuyển nhượng hai bên đã thỏa thuận. Trường hợp kê khai thấp hoặc không kê khai trên hợp đồng thì thu theo bảng giá đất đã ban hành.

6 tháng trước

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

11 tháng trước

Bản tin bất động sản 19/3: Siết chặt quản lý thuế; Vân Đồn cho phép tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trở lại

Bản tin bất động sản ngày 19/3 nổi bật với các nội dung đáng chú ý sau đây: Vân Đồn cho phép tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trở lại; TP.HCM cần sớm giải phóng mặt bằng tránh gây lãng phí quỹ đất.

9 tháng trước

Quản chặt thuế chuyển nhượng bất động sản

Trước tình trạng gian lận thuế trong chuyển nhượng bất động sản diễn ra khá phổ biến, gây thất thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực này, tuy nhiên, để xử lý triệt để cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

3 tháng trước

Giải pháp giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững

Nhằm giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn trước những biến động, thách thức do các nguyên nhân khách quan và chủ quan tạo ra, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa kiến nghị 9 giải pháp để thực hiện mục tiêu “phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững”.