Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "cổ phiếu TSB"

4 tháng trước

Hóa chất Đức Giang (DGC) lên phương án mua 3,44 triệu cổ phiếu TSB

TSB có tiền thân là nhà máy ắc quy Tam Bạc, được thành lập ngày 2/9/1960, đến ngày 26/5/1993, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Ắc quy Tia Sáng. Đến tháng 10/2004, Công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần thuộc Vinachem.

4 tháng trước

Hóa chất Đức Giang (DGC) lên phương án mua 3,44 triệu cổ phiếu TSB

TSB có tiền thân là nhà máy ắc quy Tam Bạc, được thành lập ngày 2/9/1960, đến ngày 26/5/1993, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Ắc quy Tia Sáng. Đến tháng 10/2004, Công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần thuộc Vinachem.