Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "công nghệ chế biến"

khoảng 1 năm trước

Việt Nam vẫn đang là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài

Trong 2 tháng đầu năm 2023 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 3,1 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký mới đạt 1,76 tỷ USD, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.