Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "công nghệ kết nối"

4 tháng trước

Giáo dục Steam Robotics trong thời đại công nghệ kết nối

STEAM robotics là một bộ môn lập trình cơ bản dành cho các em từ bậc tiểu học trở lên. STEAM robotics được xây dựng trên một giáo trình hiện đại nhằm đáp ứng các chủ đề học chính khóa cũng như ngoại khóa của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trong bối cảnh con người chạy đua với công nghệ như hiện nay, việc trẻ được tiếp xúc, học tập lập trình từ nhỏ là một lợi thế rất lớn.

4 tháng trước

Giáo dục Steam Robotics trong thời đại công nghệ kết nối

STEAM robotics là một bộ môn lập trình cơ bản dành cho các em từ bậc tiểu học trở lên. STEAM robotics được xây dựng trên một giáo trình hiện đại nhằm đáp ứng các chủ đề học chính khóa cũng như ngoại khóa của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trong bối cảnh con người chạy đua với công nghệ như hiện nay, việc trẻ được tiếp xúc, học tập lập trình từ nhỏ là một lợi thế rất lớn.